Bible21Jan8,41

Jan 8:41

Vy dělá­te skutky svého otce.“ „My jsme se nena­ro­di­li ze smilstva,“ od­po­vědě­li. „Má­me jedno­ho Ot­ce, Boha!“


Verš v kontexte

40 Vy mě ale chcete za­bít – člověka, který vám po­věděl prav­du, kte­rou slyšel od Bo­ha. To Abraham ne­dělal. 41 Vy dělá­te skutky svého otce.“ „My jsme se nena­ro­di­li ze smilstva,“ od­po­vědě­li. „Má­me jedno­ho Ot­ce, Boha!“ 42 Ježíš jim ře­kl: „Kdy­by byl vaším Ot­cem Bůh, mi­lova­li bys­te mě, pro­tože jsem vy­šel z Boha a od něj při­cházím. Ne­přišel jsem sám od se­be, to on mě po­slal.

späť na Jan, 8

Príbuzné preklady Roháček

41 Vy konáte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa ne­zrodili zo smils­tva; máme jed­ného ot­ca, Boha.

Evanjelický

41 Vy robíte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali Mu: My sme sa nenarodili zo smils­tva, máme jediného Ot­ca, Boha.

Ekumenický

41 Vy robíte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa nenarodili zo smils­tva; máme jediného Ot­ca, Boha.

Bible21

41 Vy dělá­te skutky svého otce.“ „My jsme se nena­ro­di­li ze smilstva,“ od­po­vědě­li. „Má­me jedno­ho Ot­ce, Boha!“

Bible21Jan8,41

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček