RoháčekJán8,41

Ján 8:41

Evanjelium podľa Jána

Vy konáte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa ne­zrodili zo smils­tva; máme jed­ného ot­ca, Boha.


Verš v kontexte

40 ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil. 41 Vy konáte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa ne­zrodili zo smils­tva; máme jed­ného ot­ca, Boha. 42 Ježiš im po­vedal: Keby bol Bôh vaším ot­com, milovali by ste ma, lebo ja som vy­šiel z Boha a prišiel som; lebo ani som ne­prišiel sám od seba, ale on ma po­slal.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

41 Vy konáte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa ne­zrodili zo smils­tva; máme jed­ného ot­ca, Boha.

Evanjelický

41 Vy robíte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali Mu: My sme sa nenarodili zo smils­tva, máme jediného Ot­ca, Boha.

Ekumenický

41 Vy robíte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa nenarodili zo smils­tva; máme jediného Ot­ca, Boha.

Bible21

41 Vy dělá­te skutky svého otce.“ „My jsme se nena­ro­di­li ze smilstva,“ od­po­vědě­li. „Má­me jedno­ho Ot­ce, Boha!“

RoháčekJán8,41