Bible21Izaiáš5,24

Izaiáš 5:24

Pro­to jako oheň po­ly­ká strništěa seno mizí v plamenech, právě tak ztrouch­niví je­jich kořenya je­jich kvě­ty vítr rozpráší. Zákon Hos­po­di­na zástupů to­tiž zavrhli, slovy Svatého iz­rael­ského po­hrd­li!


Verš v kontexte

23 kteří za úpla­tek osprave­dlní da­re­bákaa sprave­dlivým právo ode­přou! 24 Pro­to jako oheň po­ly­ká strništěa seno mizí v plamenech, právě tak ztrouch­niví je­jich kořenya je­jich kvě­ty vítr rozpráší. Zákon Hos­po­di­na zástupů to­tiž zavrhli, slovy Svatého iz­rael­ského po­hrd­li! 25 Hos­po­din pro­to vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl pro­ti ně­mu ruku a udeřil, takže se hory za­třás­ly – v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to jako jazyk ohňa zožiera str­nište, a jako suchá tráva, t­rávená od plameňa, klesá, tak bude ich koreň ako zhnilina, a ich kvet sa vznesie ako prach, lebo za­vr­h­li zákon Hos­podina Zá­stupov a rúhavo po­hŕd­li rečou Svätého Iz­raelov­ho.

Evanjelický

24 Pre­to, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzliet­ne ako prach. Lebo za­vr­h­li náuku Hos­podina moc­nos­tí a po­hrd­li rečou Svätého v Iz­raeli.

Ekumenický

24 Lebo ako jazyky ohňa stravujú plevy a seno sa stráca v plameni, tak zhnije ich koreň a ich kvet vzliet­ne ako prach, pre­tože od­miet­li po­učenie Hos­podina zá­stupov a opo­vr­h­li rečou Svätého Iz­raela.

Bible21

24 Pro­to jako oheň po­ly­ká strništěa seno mizí v plamenech, právě tak ztrouch­niví je­jich kořenya je­jich kvě­ty vítr rozpráší. Zákon Hos­po­di­na zástupů to­tiž zavrhli, slovy Svatého iz­rael­ského po­hrd­li!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček