EkumenickýIzaiáš5,24

Izaiáš 5:24

Lebo ako jazyky ohňa stravujú plevy a seno sa stráca v plameni, tak zhnije ich koreň a ich kvet vzliet­ne ako prach, pre­tože od­miet­li po­učenie Hos­podina zá­stupov a opo­vr­h­li rečou Svätého Iz­raela.


Verš v kontexte

23 ktorí za ú­platok vy­hlásia zločin­ca za ne­vin­ného a za od­menu od­nímu právo od spravod­livých! 24 Lebo ako jazyky ohňa stravujú plevy a seno sa stráca v plameni, tak zhnije ich koreň a ich kvet vzliet­ne ako prach, pre­tože od­miet­li po­učenie Hos­podina zá­stupov a opo­vr­h­li rečou Svätého Iz­raela. 25 Pre­to vzplanul Hos­podinov hnev proti vlast­nému ľudu, vy­strel proti nemu svoju ruku a ud­rel ho. Hory sa budú triasť a mŕt­vol bude ako smetí na uliciach. Na­priek všet­kému sa ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to jako jazyk ohňa zožiera str­nište, a jako suchá tráva, t­rávená od plameňa, klesá, tak bude ich koreň ako zhnilina, a ich kvet sa vznesie ako prach, lebo za­vr­h­li zákon Hos­podina Zá­stupov a rúhavo po­hŕd­li rečou Svätého Iz­raelov­ho.

Evanjelický

24 Pre­to, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzliet­ne ako prach. Lebo za­vr­h­li náuku Hos­podina moc­nos­tí a po­hrd­li rečou Svätého v Iz­raeli.

Ekumenický

24 Lebo ako jazyky ohňa stravujú plevy a seno sa stráca v plameni, tak zhnije ich koreň a ich kvet vzliet­ne ako prach, pre­tože od­miet­li po­učenie Hos­podina zá­stupov a opo­vr­h­li rečou Svätého Iz­raela.

Bible21

24 Pro­to jako oheň po­ly­ká strništěa seno mizí v plamenech, právě tak ztrouch­niví je­jich kořenya je­jich kvě­ty vítr rozpráší. Zákon Hos­po­di­na zástupů to­tiž zavrhli, slovy Svatého iz­rael­ského po­hrd­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček