Bible21Ezechiel8,6

Ezechiel 8:6

„Synu člověčí,“ ře­kl mi, „vi­díš, co pá­chají? Ty hroz­né ohavnosti, které zde dům Iz­rae­le pro­vádí, takže mě vy­hání z mé sva­tyně? Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti.“


Verš v kontexte

5 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „­podívej se k severu.“ Podíval jsem se tím směrem, a hle – se­verně od brá­ny vedou­cí k ol­táři stá­la pří­mo v cestě ta uráž­livá so­cha. 6 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „vi­díš, co pá­chají? Ty hroz­né ohavnosti, které zde dům Iz­rae­le pro­vádí, takže mě vy­hání z mé sva­tyně? Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti.“ 7 Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 A riekol mi: Synu človeka, či vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú dom Iz­raelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätyne. Ale uvidíš ešte aj iné veľké ohav­nos­ti.

Evanjelický

6 Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páše dom Iz­raela, ma za­háňajú z mojej svätyne. Avšak ešte väčšie ohav­nos­ti uvidíš.

Ekumenický

6 Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti.

Bible21

6 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „vi­díš, co pá­chají? Ty hroz­né ohavnosti, které zde dům Iz­rae­le pro­vádí, takže mě vy­hání z mé sva­tyně? Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti.“

Bible21Ezechiel8,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček