Bible21Ezechiel11,1

Ezechiel 11:1

Vtom se mě zmo­cnil Duch a přene­sl mě k východní bráně Hos­po­di­nova do­mu, k té, která je ob­rácená na východ. A hle – v průcho­du brá­ny stálo pět­a­dvacet mužů. Upro­střed nich jsem uvi­děl vůd­ce lidu Jaazaniáše, syna Azu­rova, a Pe­la­tiáše, syna Benajášova.


Verš v kontexte

1 Vtom se mě zmo­cnil Duch a přene­sl mě k východní bráně Hos­po­di­nova do­mu, k té, která je ob­rácená na východ. A hle – v průcho­du brá­ny stálo pět­a­dvacet mužů. Upro­střed nich jsem uvi­děl vůd­ce lidu Jaazaniáše, syna Azu­rova, a Pe­la­tiáše, syna Benajášova. 2 „Synu člověčí,“ ře­kl mi Hos­po­din, „­ti­to muži plánují hanebnosti a do­mlou­vají zlá roz­hodnutí pro město. 3 Ří­kají: ‚Ne­mají se právě teď stavět do­my? Má­me se ve městě jako masíčko v hrnci.‘

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A Duch ma vy­z­dvihol a za­viedol ma k východ­nej bráne domu Hos­podinov­ho, ktorá je ob­rátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Az­zúrov­ho, a Pelatiáša, syna Benai­ášov­ho, kniežatá ľudu.

Evanjelický

1 Duch ma zdvihol a doniesol k východ­nej bráne chrámu Hos­podinov­ho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu.

Ekumenický

1 Duch ma zdvihol a doniesol k Východnej bráne Hos­podinov­ho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu.

Bible21

1 Vtom se mě zmo­cnil Duch a přene­sl mě k východní bráně Hos­po­di­nova do­mu, k té, která je ob­rácená na východ. A hle – v průcho­du brá­ny stálo pět­a­dvacet mužů. Upro­střed nich jsem uvi­děl vůd­ce lidu Jaazaniáše, syna Azu­rova, a Pe­la­tiáše, syna Benajášova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček