Bible21Ezechiel11,2

Ezechiel 11:2

„Synu člověčí,“ ře­kl mi Hos­po­din, „­ti­to muži plánují hanebnosti a do­mlou­vají zlá roz­hodnutí pro město.


Verš v kontexte

1 Vtom se mě zmo­cnil Duch a přene­sl mě k východní bráně Hos­po­di­nova do­mu, k té, která je ob­rácená na východ. A hle – v průcho­du brá­ny stálo pět­a­dvacet mužů. Upro­střed nich jsem uvi­děl vůd­ce lidu Jaazaniáše, syna Azu­rova, a Pe­la­tiáše, syna Benajášova. 2 „Synu člověčí,“ ře­kl mi Hos­po­din, „­ti­to muži plánují hanebnosti a do­mlou­vají zlá roz­hodnutí pro město. 3 Ří­kají: ‚Ne­mají se právě teď stavět do­my? Má­me se ve městě jako masíčko v hrnci.‘

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te,

Evanjelický

2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te.

Ekumenický

2 Po­vedal mi: Človeče, toto sú muži, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto mes­te.

Bible21

2 „Synu člověčí,“ ře­kl mi Hos­po­din, „­ti­to muži plánují hanebnosti a do­mlou­vají zlá roz­hodnutí pro město.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček