EkumenickýEzechiel11,1

Ezechiel 11:1

Duch ma zdvihol a doniesol k Východnej bráne Hos­podinov­ho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu.


Verš v kontexte

1 Duch ma zdvihol a doniesol k Východnej bráne Hos­podinov­ho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu. 2 Po­vedal mi: Človeče, toto sú muži, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto mes­te. 3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A Duch ma vy­z­dvihol a za­viedol ma k východ­nej bráne domu Hos­podinov­ho, ktorá je ob­rátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Az­zúrov­ho, a Pelatiáša, syna Benai­ášov­ho, kniežatá ľudu.

Evanjelický

1 Duch ma zdvihol a doniesol k východ­nej bráne chrámu Hos­podinov­ho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu.

Ekumenický

1 Duch ma zdvihol a doniesol k Východnej bráne Hos­podinov­ho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu.

Bible21

1 Vtom se mě zmo­cnil Duch a přene­sl mě k východní bráně Hos­po­di­nova do­mu, k té, která je ob­rácená na východ. A hle – v průcho­du brá­ny stálo pět­a­dvacet mužů. Upro­střed nich jsem uvi­děl vůd­ce lidu Jaazaniáše, syna Azu­rova, a Pe­la­tiáše, syna Benajášova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček