Bible21Deuteronomium3,3

Deuteronomium 3:3

Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý.


Verš v kontexte

2 Hos­po­din mi ře­kl: „Ne­boj se ho! Vy­dal jsem ho s ce­lým jeho li­dem i s jeho zemí do tvých ru­kou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emo­rej­ským králem Si­cho­nem, sídlícím v Chešbonu.“ 3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý. 4 Všech­na jeho měs­ta jsme tenkrát do­by­li. Ne­bylo tvrze, již bychom jim ne­zís­ka­li – še­desát měst, ce­lý kraj Argob, Ogo­vo králov­ství v Bášanu.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.

Evanjelický

3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil.

Ekumenický

3 Hos­podin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášan­ského kráľa Óga so všet­kým jeho ľudom. Po­zabíjali sme ich, takže ni­kto ne­mohol uj­sť.

Bible21

3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček