Evanjelický5. Mojžišova18,2

5. Mojžišova 18:2

Deuteronomium

Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil.


Verš v kontexte

1 Kňazi, levíti, celý kmeň Léví, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Iz­raelom. Nech sa živia z ohňových obetí Hos­podinových a z Jeho dedičného vlast­níc­tva. 2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil. 3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril.

Evanjelický

2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil.

Ekumenický

2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil.

Bible21

2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl.