Ekumenický5. Mojžišova11,17

5. Mojžišova 11:17

Deuteronomium

Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin.


Verš v kontexte

16 Dávaj­te si po­zor, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili a ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im. 17 Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin. 18 Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin.

Evanjelický

17 Lebo hnev Hos­podinov by vzplanul proti vám, On by za­tvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala svoje úrody a vy by ste rých­lo vy­hynuli v dob­rej krajine, ktorú vám Hos­podin dáva.

Ekumenický

17 Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin.

Bible21

17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček