Bible21Deuteronomium11,16

Deuteronomium 11:16

Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim,


Verš v kontexte

15 Na tvých pas­t­vinách dám vy­růst trávě pro tvůj do­by­tek. Bu­deš moci jíst do sytosti. 16 Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim, 17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im!

Evanjelický

16 Dbaj­te, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili, ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

Ekumenický

16 Dávaj­te si po­zor, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili a ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

Bible21

16 Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček