Bible21Daniel2,35

Daniel 2:35

Vtom se všech­no to že­le­zo, hlí­na, bronz, stříbro a zla­to roz­padlo na kous­ky – jako plevy, když se v létě mlátí obi­lí. Vítr je roz­ne­sl, že po nich ne­zbylo památky. Ale ten ká­men, který so­chu za­sáhl, se stal ve­likou ho­rou a za­plnil ce­lou zem.


Verš v kontexte

34 Díval ses a hle, ze skály se bez do­tyku lid­ské ruky vy­lo­mil ká­men, za­sáhl so­chu do že­lez­ných a hliněných no­hou a roz­drtil je. 35 Vtom se všech­no to že­le­zo, hlí­na, bronz, stříbro a zla­to roz­padlo na kous­ky – jako plevy, když se v létě mlátí obi­lí. Vítr je roz­ne­sl, že po nich ne­zbylo památky. Ale ten ká­men, který so­chu za­sáhl, se stal ve­likou ho­rou a za­plnil ce­lou zem. 36 To­lik sen. Teď po­ví­me králov­ské Výsosti jeho výklad.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 Vtedy bolo razom ro­zdr­vené železo, hlina, meď, strieb­ro i zlato, a bolo to jako plevy z hum­na let­ného času, a od­niesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo ni­kde mies­ta, a kameň, ktorý uderil ob­raz, stal sa velikým vr­chom a na­pl­nil celú zem.

Evanjelický

35 Tak sa naraz ro­zdr­vilo železo, hlina, bronz, strieb­ro i zlato, a boli ako pleva na holo­hum­nici v lete; vietor ich od­vial, tak že nebolo možné náj­sť po nich ani stopy. Ale kameň, ktorý za­siahol sochu, sa pre­menil na veľký vrch a na­pl­nil celú zem.

Ekumenický

35 Po­tom sa železo, hlina, bronz, strieb­ro a zlato naraz roz­pad­li a boli ako plevy z letnej holo­hum­nice; zdvihol ich vietor a ni­kde sa už nenašli. Z kameňa, čo za­siahol sochu, stal sa veľký vrch a za­pl­nil celú zem.

Bible21

35 Vtom se všech­no to že­le­zo, hlí­na, bronz, stříbro a zla­to roz­padlo na kous­ky – jako plevy, když se v létě mlátí obi­lí. Vítr je roz­ne­sl, že po nich ne­zbylo památky. Ale ten ká­men, který so­chu za­sáhl, se stal ve­likou ho­rou a za­plnil ce­lou zem.

Bible21Daniel2,35

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček