Bible212. Samuel12,17

2. Samuel 12:17

Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal.


Verš v kontexte

16 David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi. 17 Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal. 18 Po sed­mi dnech pak dítě zemře­lo. Davi­dovi služebníci se mu chlap­covu smrt bá­li ozná­mit. „Když ještě chlapec žil,“ říka­li si, „do­mlou­va­li jsme mu, ale ne­ch­těl nás po­s­lech­nout. Co až mu řekne­me: ‚Dítě umřelo?‘ Mohl by pro­vést něco hrozného!“

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom p­rišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zo­dvih­li so zeme, ale nech­cel vs­tať ani nejedol s nimi chleba.

Evanjelický

17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi.

Ekumenický

17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť.

Bible21

17 Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček