Roháček2. Samuelova12,17

2. Samuelova 12:17

Po­tom p­rišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zo­dvih­li so zeme, ale nech­cel vs­tať ani nejedol s nimi chleba.


Verš v kontexte

16 A Dávid hľadal Boha p­rosiac za chlap­ca a pos­til sa, vošiel a ležal cez noc na zemi. 17 Po­tom p­rišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zo­dvih­li so zeme, ale nech­cel vs­tať ani nejedol s nimi chleba. 18 A stalo sa sied­meho dňa, že zo­mrelo dieťa. A služob­níci Dávidovi sa báli oznámiť mu, že dieťa zo­mrelo, lebo vraveli: Hľa, keď vtedy, do­kiaľ ešte žilo dieťa, keď sme mu hovorili, ne­pos­lúchol nášho hlasu, jakože mu máme po­vedať teraz, že zo­mrelo dieťa, aby vykonal voľačo zlé?

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom p­rišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zo­dvih­li so zeme, ale nech­cel vs­tať ani nejedol s nimi chleba.

Evanjelický

17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi.

Ekumenický

17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť.

Bible21

17 Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal.