Bible212. Letopisů24,7

2. Letopisů 24:7

(Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.)


Verš v kontexte

6 Král si tedy za­vo­lal před­sta­veného Jo­ja­du a otázal se: „Pro­č ses ne­po­sta­ral, aby levi­té při­nes­li z Jud­s­ka a z Je­ruzalé­ma daň pře­depsanou Hos­po­di­novým služebníkem Mo­jžíšem, to­tiž daň iz­rael­ského shro­máždění pro Stan svědectví?“ 7 (Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.) 8 Na králův roz­kaz pak vy­ro­bi­li truh­lici, kte­rou po­stavi­li před bránu do Hos­po­di­nova chrá­mu.

späť na 2. Letopisů, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov.

Evanjelický

7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov.

Ekumenický

7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.

Bible21

7 (Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček