Bible211. Samuel1,1

1. Samuel 1:1

V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa.


Verš v kontexte

1 V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa. 2 Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná. 3 Ten­to muž cho­dil každo­ročně ze svého měs­ta do Ší­la, aby se tam klaněl a obětoval Hos­po­di­nu zástupů. Hos­po­di­nový­mi kněží­mi tam byli dva synové Elího, Chofni a Pin­chas.

späť na 1. Samuel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno El­kána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfov­ho, Ef­raťan.

Evanjelický

1 Bol is­tý muž z Ramátajim Cófímu, z Ef­rajim­ského po­horia, menom El­kána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Ef­rat­ského.

Ekumenický

1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa.

Bible21

1 V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček