Bible211. Samuel1,2

1. Samuel 1:2

Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná.


Verš v kontexte

1 V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa. 2 Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná. 3 Ten­to muž cho­dil každo­ročně ze svého měs­ta do Ší­la, aby se tam klaněl a obětoval Hos­po­di­nu zástupů. Hos­po­di­nový­mi kněží­mi tam byli dva synové Elího, Chofni a Pin­chas.

späť na 1. Samuel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten mal dve ženy; jed­nej bolo meno An­na, a meno druhej bolo Peninna. Penin­na mala deti, ale Anna ne­mala detí.

Evanjelický

2 Mal dve ženy: jed­na sa volala Anna a meno druhej bolo Penin­ná. Penin­ná mala deti, Anna bola bez­det­ná.

Ekumenický

2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná.

Bible21

2 Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček