Bible211. Petr1,19

1. Petr 1:19

ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny


Verš v kontexte

18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem, 19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny 20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta,

Evanjelický

19 ale drahou kr­vou ne­vin­ného a ne­poškvr­neného Barán­ka, Kris­ta,

Ekumenický

19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok

Bible21

19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny

Bible211. Petr1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček