Ekumenický1. Petrov1,19

1. Petrov 1:19

ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok


Verš v kontexte

18 Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom, 19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok 20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta,

Evanjelický

19 ale drahou kr­vou ne­vin­ného a ne­poškvr­neného Barán­ka, Kris­ta,

Ekumenický

19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok

Bible21

19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček