Bible211. Petr1,18

1. Petr 1:18

Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem,


Verš v kontexte

17 Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě. 18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem, 19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 vediac, že nie porušiteľnými vec­mi, strieb­rom alebo zlatom, ste vy­kúpení z már­neho svoj­ho ob­covania, podaného ot­cami,

Evanjelický

18 Veď viete, že zo svoj­ho már­neho počínania, zdedeného po ot­coch, boli ste vy­kúpení nie porušiteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom,

Ekumenický

18 Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom,

Bible21

18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem,

Bible211. Petr1,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček