RoháčekŽalmy146,7

Žalmy 146:7

ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.


Verš v kontexte

6 ktorý učinil nebesia i zem, more i všet­ko, čo je v nich, ktorý os­tríha prav­du na veky,
7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.
8 Hos­podin ot­vára oči slepých. Hos­podin narov­náva zo­hnutých. Hos­podin miluje spraved­livých.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.

Evanjelický

7 On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,

Ekumenický

7 On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.

Bible21

7 utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně pro­pouští,