EkumenickýŽalmy146,7

Žalmy 146:7

On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.


Verš v kontexte

6 On utvoril nebo, zem, more a všet­ko, čo je v nich. On za­chováva ver­nosť naveky.
7 On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.
8 Hos­podin dáva slepým zrak, Hos­podin dvíha skľúčených, Hos­podin miluje spravod­livých.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.

Evanjelický

7 On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,

Ekumenický

7 On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.

Bible21

7 utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně pro­pouští,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček