RoháčekŽalmy145,19

Žalmy 145:19

Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.


Verš v kontexte

18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.
19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.
20 Hos­podin os­tríha všet­kých, ktorí ho milujú, ale za­hladí všet­kých bez­božníkov.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.

Evanjelický

19 Pl­ní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a po­máha im.

Ekumenický

19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)

Bible21

19 Na­plňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší je­jich křik a jde je za­chránit.