EkumenickýŽalmy145,19

Žalmy 145:19

Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)


Verš v kontexte

18 Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)
19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)
20 Hos­podin chráni všet­kých, čo ho milujú, ale všet­kých bez­božníkov za­hubí. (táv)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.

Evanjelický

19 Pl­ní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a po­máha im.

Ekumenický

19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)

Bible21

19 Na­plňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší je­jich křik a jde je za­chránit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček