RoháčekŽalmy115,15

Žalmy 115:15

Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.


Verš v kontexte

14 Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.
15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.
16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.

Evanjelický

15 Ste požeh­naní Hos­podina, Stvoriteľa neba i zeme.

Ekumenický

15 Požeh­naní, ktorí pat­ríte Hos­podinovi. On utvoril nebo i zem.

Bible21

15 Od Hos­po­di­na buď­te požeh­naní – ne­be i zemi on sám uči­nil!