RoháčekŽalmy115,14

Žalmy 115:14

Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.


Verš v kontexte

13 Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.
14 Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.
15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

14 Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.

Evanjelický

14 Rozm­nož vás, Hos­podin, vás, vašich synov!

Ekumenický

14 Kiež vás rozm­noží Hos­podin, vás i vašich synov!

Bible21

14 Ať vás Hos­po­din rozmnoží, jak vás, tak vaše po­tomky!