EkumenickýŽalmy115,15

Žalmy 115:15

Požeh­naní, ktorí pat­ríte Hos­podinovi. On utvoril nebo i zem.


Verš v kontexte

14 Kiež vás rozm­noží Hos­podin, vás i vašich synov!
15 Požeh­naní, ktorí pat­ríte Hos­podinovi. On utvoril nebo i zem.
16 Nebesia pat­ria Hos­podinovi, zem dal ľuďom.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.

Evanjelický

15 Ste požeh­naní Hos­podina, Stvoriteľa neba i zeme.

Ekumenický

15 Požeh­naní, ktorí pat­ríte Hos­podinovi. On utvoril nebo i zem.

Bible21

15 Od Hos­po­di­na buď­te požeh­naní – ne­be i zemi on sám uči­nil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček