RoháčekSudcov6,9

Sudcov 6:9

a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem.


Verš v kontexte

8 že Hos­podin po­slal muža proroka k synom Iz­raelovým a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vás vy­viedol hore z Egyp­ta a vy­viedol som vás z domu sluhov 9 a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem. 10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem.

Evanjelický

9 ja som vás vy­tr­hol z moci Egyp­ta a z moci všet­kých vašich utláčateľov; za­hnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám.

Ekumenický

9 Vy­tr­hol som vás z moci Egyp­ta i z rúk všet­kých vašich utláčateľov. Vy­hnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám.

Bible21

9 Vy­tr­hl jsem vás z ruky Egypťanů i z ru­kou všech, kdo vás trápi­li. Vy­hnal jsem je před vá­mi a je­jich zemi jsem dal vám.

RoháčekSudcov6,9