RoháčekSudcov6,8

Sudcov 6:8

že Hos­podin po­slal muža proroka k synom Iz­raelovým a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vás vy­viedol hore z Egyp­ta a vy­viedol som vás z domu sluhov


Verš v kontexte

7 A stalo sa, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi pre Madiana, 8 že Hos­podin po­slal muža proroka k synom Iz­raelovým a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vás vy­viedol hore z Egyp­ta a vy­viedol som vás z domu sluhov 9 a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 že Hos­podin po­slal muža proroka k synom Iz­raelovým a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vás vy­viedol hore z Egyp­ta a vy­viedol som vás z domu sluhov

Evanjelický

8 Hos­podin po­slal Iz­rael­com proroka, a ten im hovoril: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vás vy­viedol z Egyp­ta a z domu ot­roc­tva;

Ekumenický

8 Hos­podin po­slal Iz­raelitom proroka. Ten im po­vedal: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vás vy­viedol z Egypta a vy­slobodil som vás z domu ot­rokov.

Bible21

8 po­slal k nim Hos­po­din jedno­ho pro­roka. Ten jim ře­kl: „To­to praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: Já jsem vás vy­ve­dl z Egyp­ta, vy­táhl jsem vás z domu ot­ro­ctví.

RoháčekSudcov6,8