RoháčekSudcov6,10

Sudcov 6:10

A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu.


Verš v kontexte

9 a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem. 10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu. 11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu.

Evanjelický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali.

Ekumenický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li.

Bible21

10 Teh­dy jsem vám ře­kl: ‚Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. Ne­smí­te ctít bohy Emo­rej­ců, v je­jichž zemi bydlíte.‘ Ale ne­po­s­lech­li jste mě.“