RoháčekSudcov6,30

Sudcov 6:30

Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom.


Verš v kontexte

29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil. 30 Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom. 31 Ale Joas po­vedal všet­kým, ktorí stáli pri ňom: Či sa vy budete pravotiť za Bála? Či ho vy budete chrániť? Ten, kto by sa pravotil za neho, nech zo­mrie do rána. Ak je Bohom, nech sa tedy pravotí za seba, keď roz­boril jeho ol­tár.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom.

Evanjelický

30 Ľudia mes­ta po­vedali Jóášovi: Vy­veď svoj­ho syna, musí zo­mrieť, lebo zbúral Baalov ol­tár a ašéru pri ňom vy­ťal.

Ekumenický

30 Muži mes­ta vy­zvali Jóaša: Vy­veď svoj­ho syna. Musí zo­mrieť, lebo zrúcal ol­tár Baála a roz­sekal po­svät­ný stĺp, čo je pri ňom.

Bible21

30 Li­dé z měs­ta tedy řek­li Jo­ašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to, že str­hl Baalův ol­tář a skácel Ašeřin kůl ve­dle něj!“