Bible21Soudců6,30

Soudců 6:30

Li­dé z měs­ta tedy řek­li Jo­ašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to, že str­hl Baalův ol­tář a skácel Ašeřin kůl ve­dle něj!“


Verš v kontexte

29 „Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“ 30 Li­dé z měs­ta tedy řek­li Jo­ašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to, že str­hl Baalův ol­tář a skácel Ašeřin kůl ve­dle něj!“ 31 Jo­aš ale od­po­věděl zástu­pu ko­lem něj: „Co že vy chcete há­jit Baa­la? Že bys­te ho vy moh­li za­chránit? Kdoko­li ho bude há­jit, do rá­na zemře! Je-li to bůh, ať se hájí sám, když mu někdo zboří oltář.“

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom.

Evanjelický

30 Ľudia mes­ta po­vedali Jóášovi: Vy­veď svoj­ho syna, musí zo­mrieť, lebo zbúral Baalov ol­tár a ašéru pri ňom vy­ťal.

Ekumenický

30 Muži mes­ta vy­zvali Jóaša: Vy­veď svoj­ho syna. Musí zo­mrieť, lebo zrúcal ol­tár Baála a roz­sekal po­svät­ný stĺp, čo je pri ňom.

Bible21

30 Li­dé z měs­ta tedy řek­li Jo­ašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to, že str­hl Baalův ol­tář a skácel Ašeřin kůl ve­dle něj!“

Bible21Soudců6,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček