RoháčekSkutky28,2

Skutky 28:2

Skutky apoštolov

A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu.


Verš v kontexte

1 A keď sme už boli za­chránení, vtedy sme po­znali, že sa os­trov volá Melita. 2 A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu. 3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu.

Evanjelický

2 Domorod­ci sa správali k nám ne­obyčaj­ne prívetivo; roz­ložili totiž vat­ru, vzali nás všet­kých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chlad­no.

Ekumenický

2 Domorod­ci sa k nám správali ne­obyčaj­ne lás­kavo. Roz­ložili oheň a všet­kých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chlad­no.

Bible21

2 Do­mo­rod­ci se k nám za­chova­li ne­o­byčejně las­kavě. Za­pá­li­li oheň a všech­ny nás k ně­mu po­zva­li, pro­tože prše­lo a bylo chladno.