Bible21Skutky28,2

Skutky 28:2

Do­mo­rod­ci se k nám za­chova­li ne­o­byčejně las­kavě. Za­pá­li­li oheň a všech­ny nás k ně­mu po­zva­li, pro­tože prše­lo a bylo chladno.


Verš v kontexte

1 Když jsme se za­chráni­li, zjisti­li jsme, že se ten os­t­rov jmenuje Mal­ta. 2 Do­mo­rod­ci se k nám za­chova­li ne­o­byčejně las­kavě. Za­pá­li­li oheň a všech­ny nás k ně­mu po­zva­li, pro­tože prše­lo a bylo chladno. 3 Pavel na­sbíral hro­ma­du roští. Když přikládal na oheň, za­kous­la se mu do ruky zmi­je uni­kající před žárem.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu.

Evanjelický

2 Domorod­ci sa správali k nám ne­obyčaj­ne prívetivo; roz­ložili totiž vat­ru, vzali nás všet­kých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chlad­no.

Ekumenický

2 Domorod­ci sa k nám správali ne­obyčaj­ne lás­kavo. Roz­ložili oheň a všet­kých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chlad­no.

Bible21

2 Do­mo­rod­ci se k nám za­chova­li ne­o­byčejně las­kavě. Za­pá­li­li oheň a všech­ny nás k ně­mu po­zva­li, pro­tože prše­lo a bylo chladno.

Bible21Skutky28,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček