RoháčekPríslovia30,3

Príslovia 30:3

Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.


Verš v kontexte

2 Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.
3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.
4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.

Evanjelický

3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.

Ekumenický

3 nenau­čil som sa múd­ros­ti a ne­mám ani po­znanie o Najsvätejšom.

Bible21

3 Moud­rosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem ne­do­sáh.