RoháčekPríslovia30,2

Príslovia 30:2

Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.


Verš v kontexte

1 Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Tak­to hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.
2 Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.
3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

2 Je is­té, že som nerozum­nejší než obyčaj­ný človek a ne­mám roz­um­nos­ti iných ľudí.

Evanjelický

2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,

Ekumenický

2 Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a ne­mám ľud­ský roz­um,

Bible21

2 Ne­sporně jsem ten nej­tupější z li­día běžná ro­zum­nost mi zce­la uniká.