RoháčekPríslovia27,21

Príslovia 27:21

Pan­vica strieb­ru a pec zlatu, a človek sa po­zná podľa svojej chvály.


Verš v kontexte

20 Pek­lo a za­hynutie sa ne­na­sýtia, a tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.
21 Pan­vica strieb­ru a pec zlatu, a človek sa po­zná podľa svojej chvály.
22 Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

21 Pan­vica strieb­ru a pec zlatu, a človek sa po­zná podľa svojej chvály.

Evanjelický

21 Taviaci tég­lik je na strieb­ro a pec na zlato, ale muž sa po­sudzuje podľa svojej po­ves­ti.

Ekumenický

21 Ako taviaca nádoba strieb­ro a pec zlato, tak človeka pre­veria ús­ta, čo ho chvália.

Bible21

21 Na stříbro je tyglík, na zla­to pec, podle své po­věsti člověk po­zná se.