RoháčekPríslovia27,22

Príslovia 27:22

Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.


Verš v kontexte

21 Pan­vica strieb­ru a pec zlatu, a človek sa po­zná podľa svojej chvály.
22 Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.
23 Znaj dob­re stav svoj­ho d­rob­ného stáda a obráť svoj po­zor na čriedy dobyt­ka.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.

Evanjelický

22 Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.

Ekumenický

22 Keby si bláz­na tĺčikom ro­zdr­vil medzi obilím v mažiari, bláz­nov­stvo ho ne­opus­tí.

Bible21

22 I kdybys hňu­pa v hmoždíři­na­padrť roz­drtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti!