RoháčekPríslovia25,28

Príslovia 25:28

Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.


Verš v kontexte

26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.
27 Jesť mnoho medu nie je dob­re, tak vyhľadávať vlast­nú slávu nie je slávou.
28 Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.

Evanjelický

28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.

Ekumenický

28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

Bible21

28 Bez­branné město, zborcená hradbaje ten, kdo sám sebe ne­zvládá.