EvanjelickýPríslovia25,28

Príslovia 25:28

Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.


Verš v kontexte

26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.
27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.
28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.

Evanjelický

28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.

Ekumenický

28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

Bible21

28 Bez­branné město, zborcená hradbaje ten, kdo sám sebe ne­zvládá.