RoháčekLukáš21,30

Lukáš 21:30

Evanjelium podľa Lukáša

keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto.


Verš v kontexte

29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie: 30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto.

Evanjelický

30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko;

Ekumenický

30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blíz­ko.

Bible21

30 Když vi­dí­te, jak pučí, sami ví­te, že se blíží léto.