RoháčekLukáš21,29

Lukáš 21:29

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie:


Verš v kontexte

28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. 29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie: 30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie:

Evanjelický

29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy;

Ekumenický

29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy!

Bible21

29 Teh­dy jim ře­kl podo­ben­ství: „­Podívej­te se na fí­kovník a ostatní stro­my.