RoháčekLukáš21,31

Lukáš 21:31

Evanjelium podľa Lukáša

Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie.


Verš v kontexte

30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie.

Evanjelický

31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie.

Ekumenický

31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že je blíz­ko Božie kráľov­stvo.

Bible21

31 Stejně tak, až uvi­dí­te, jak se dějí tyto věci, věz­te, že se blíží Boží králov­ství!