Roháček3. Mojžišova25,20

3. Mojžišova 25:20

Leviticus

A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?


Verš v kontexte

19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne. 20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody? 21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?

Evanjelický

20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať,

Ekumenický

20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?

Bible21

20 Řeknete snad: ‚Co bu­de­me sedmého roku jíst, když ne­bu­de­me sít ani shro­mažďovat úrodu?‘