RoháčekJúdov1,21

Júdov 1:21

mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života.


Verš v kontexte

20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere, 21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života. 22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života.

Evanjelický

21 Ud­ržuj­te sa v lás­ke Božej a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta na večný život.

Ekumenický

21 Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život.

Bible21

21 uchovávej­te se v Boží lás­ce a očekávej­te, že vás mi­lo­sr­den­ství naše­ho Pá­na Ježíše Krista dove­de k věčné­mu živo­tu.