EkumenickýJúdov1,21

Júdov 1:21

Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život.


Verš v kontexte

20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom. 21 Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život. 22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života.

Evanjelický

21 Ud­ržuj­te sa v lás­ke Božej a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta na večný život.

Ekumenický

21 Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život.

Bible21

21 uchovávej­te se v Boží lás­ce a očekávej­te, že vás mi­lo­sr­den­ství naše­ho Pá­na Ježíše Krista dove­de k věčné­mu živo­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček