RoháčekJúdov1,20

Júdov 1:20

Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere,


Verš v kontexte

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha. 20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere, 21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere,

Evanjelický

20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Ekumenický

20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Bible21

20 Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém,