RoháčekJózua3,2

Józua 3:2

A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora


Verš v kontexte

1 A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň. 2 A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora 3 a pri­kázali ľudu a riek­li: Keď uvidíte truh­lu sm­luvy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kňazov Levitov, že ju ne­sú, vtedy sa i vy po­hnete so svoj­ho mies­ta a poj­dete za ňou.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora

Evanjelický

2 Ale po troch dňoch prešli úrad­níci táborom

Ekumenický

2 Po troch dňoch prešli hod­nos­tári cez tábor

Bible21

2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové

RoháčekJózua3,2