RoháčekJózua11,2

Józua 11:2

jako aj ku kráľom, ktorí boli od severa na vr­choch i na rovine južne od Kineróta i na nížine i na výšine Dóra od mora, na západe,


Verš v kontexte

1 A stalo sa, keď počul o tom Jabin, kráľ Chácora, že po­slal posols­tvo k Jobábovi, kráľovi Mádona, a ku kráľovi Šim­rona a ku kráľovi Achšafa, 2 jako aj ku kráľom, ktorí boli od severa na vr­choch i na rovine južne od Kineróta i na nížine i na výšine Dóra od mora, na západe, 3 ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 jako aj ku kráľom, ktorí boli od severa na vr­choch i na rovine južne od Kineróta i na nížine i na výšine Dóra od mora, na západe,

Evanjelický

2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí a v údolí južne od Kin­nerótu i v Nížine a na dór­skom náv­rší na západ,

Ekumenický

2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí, v údolí južne od Kin­neretu, na Nížine, na Dór­skom náv­rší na západ,

Bible21

2 a další krále na se­ve­ru v horách, v Aravě jižně od Ga­li­lej­ského je­ze­ra, v pod­hůří a v Náfot-doru na západě.